Rok 2022

"Zvláštní křest"

Pár týdnů po vydání mé knihy „UNERWÜNSCHT“ v nakladatelství Rediroma jsem knihu počal překládat do češtiny. Rukopis knihy jsem poslal do několika českých nakladatelství. Na moji nabídku mi odpověděl pan Pavel Mészáros, ředitel nakladatelství AOS Publishing z Ústí nad Labem.

 

Nevyřešena bylo pro mne ještě otázka financování. Na můj dotaz reagovala paní Gertrud Maltz-Schwarzfischer, primátorka města Regensburgu, která mi nabídla, že převezmou 30 % nákladů na vydání knihy z fondu Odboru pro vzdělávání a dějiny cizí kultury. 

 

Lektorka překladu paní Jaroslava Vojtěchová pracovala na knize několik týdnů, neboť musela některé texty opravit a přizpůsobit českému jazyku. Na konci května 2022 byla kniha s českým názvem

„NEŽÁDOUCÍ“ konečně hotová. V tuto dobu měla ale tiskárna potíže s dovozem papíru, protože papír na tisk knih dovážela z Ukrajiny. Válka na Ukrajině nás donutila ke kompromisu v kvalitě papíru.

V polovině června jsem dostal pozvání od nakladatelství AOS Publishing na křest mé knihy do Ústí nad Labem. Pan Pavel Mészáros jako vydavatel společně s paní Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, stanovili křest mé knihy „NEŽÁDOUCÍ“ na 20. června 2022, na „Světový den uprchlíků“. Sám jsem též politický uprchlík z ČSSR, po letech národnostní, ale především politické diskriminace, a po pronásledování Státní bezpečností mi bylo za pomoci OSN, Komise pro lidská práva v Ženevě, umožněno opustit Československo.

Od 16. července 1976 žiji v Bavorském Regensburgu.

 

Křest knihy proběhl v palácové vile Carla Hermanna Wolfruma (který zemřel 20. listopadu 1956 v Garmisch-Partenkirchenu), sídle Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Po úvodní řeči nakladatele pana Mészárose jsem musel jako autor přečíst některé úryvky z knihy.

 

Paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová dostala od nakladatele Pavla Mészárose včas knihu „NEŽÁDOUCÍ“ nejen k přečtení, ale i k recenzi. Před vlastním křtem knihy řekla ke knize následující:

 

„Knihu NEŽÁDOUCÍ jsem přečetla, jak se říká, „jedním dechem“. Kniha obsahuje velmi zajímavá témata a příběhy, které jsou velmi dobře a zajímavě vyprávěny. Jakmile jsem knihu začala číst, nemohla jsem se od ní odtrhnout. Čtenář je do příběhů opravdu vtažen a často má pocit, že některé příběhy už sám zažil. Kniha je napsaná jako autobiografický román, je ale zároveň i varováním – varováním pro nás všechny, ale bez zdviženého prstu.

Nad knihou jsem musela hodně přemýšlet. Nakonec mám ale jedno přání, a to nejen, aby tuto knihu četlo mnoho lidí, ale aby si knihu i přečetl nějaký ten filmař nebo scenárista a natočil podle knihy nějaký film. To by si zasloužila nejen kniha, ale i její autor.

Když se mě pan Mészáros zeptal, zda bych byla ochotná být kmotrou knihy "NEŽÁDOUCÍ", řekla jsem bez dlouhého rozmýšlení – ano. Když jsem knihu dočetla, dala jsem knížku hned přečíst též své mamince.“

 

Po této působivé recenzi knihy paní Mgr. Linhartovou otevřel nakladatel Pavel Mészáros láhev sektu a společně se svou kolegyní naplnil přítomným hostům skleničky. Mgr. Linhartová vyslovila ještě krátké přání ke knize a polila ji pár kapkami. Knihu jsem ještě podepsal a právě tento výtisk s mírnou příchutí šampaňského zůstává jako „unikát“ panu nakladateli. Přítomní hosté a též knihovna zakoupili několik knih nejen pro sebe, ale i pro pobočky knihovny. S částečně ochromenou rukou jsem podepisoval zakoupené knihy přítomným hostům, což byla pro mne veliká čest.

 

Ačkoliv jsem napsal již řadu knih, nikdy jsem takovýto křest nezažil a ani jsem neslyšel tolik slov chvály a uznání. Pro mě to bylo potvrzení, že moje snaha vyprávět své příběhy nebyla zbytečná.

 

Oskar George Siebert

Filmař a autor

Po mé celkem vážné nemoci, jsem mohl konečně cestovat, a tak jsem se rozjel okamžitě do Plzně,kde jsme ve studiu Post Bellum – Paměť národa v Plzni, za spolupráce České televize dokončili natáčení mého osobního příběhu v pořadu „Memory of Nations“. Byla to pro mne veliká čest,že jsem byl, s mým životním příběhem, jako Němec do tohoto pořadu vybrán. Předlohou tohoto natáčení je má kniha „NEŽÁDOUCÍ“, která vyjde v březnu v nakladatelstvíAOSPublishing.cz Ústi n. Labem
(Fotografie z natáčení 3.02.2022 - Paměť národa Plzeňský kraj)

Nabídka knihy : "UNERWÜNSCHT" český překlad knihy s názvem „NEŽÁDOUCÍ” vyjde v nakladatelství AOSPublishing v Ústí nad Labem v březnu 2022

Prezentace knihy na Lipském veletrhu

Jednou cizincem, provždy cizincem.

Autobiografický román Regensburského filmaře a autora Oskara Georga Sieberta

„Einmal ein Fremder, immer ein Fremder“ byl též přeložen do češtiny a v prosinci

2016 jej vydalo brněnské nakladatelství Tribun EU pod názvem: „Jednou

cizincem, provždy cizincem“.

Na českém překladu knihy spolupracovali vedle samotného autora též paní Mgr. Monika Bartošová a Daniela Siebert. Obálku knihy tak jako grafickou úpravu zhotovil Jaroslav Šika.

V listopadu 2017 vyšel tento autobiografický román „Jednou cizincem, provždy cizincem“,

též jako E-Kniha a dá se zakoupit na internetových stránkách nakladatele Martina Koláčka:

„E-knihy jedou“Autorská čtení a prezentace knih

 


Nabídka prezentace knihy s účastí autora.

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé,
před dvěma lety vyšel můj autobiografický román „Einmal Fremder, immer ein Fremder“ v rakouském vydavatelství NOVUM. Ačkoliv je to můj první román, je na knižním trhu jak v Německu, tak i v Rakousku a Švýcarsku. Minulý rok byl román vydavatelem dokonce představen na knižním veletrhu ve Frankfurtu a letos na Buchmesse v Lipsku.

Na základe poptávky čtenářů a přátel z Čech se nám podařilo celkem v rekordním čase tento autobiografický román přeložit též do češtiny. Minulý rok v prosinci vydalo též české nakladatelství Tribun EU v Brně tuto knihu s názvem „Jednou cizincem, provždy cizincem“.

Tak jak už to u začínajících autorů bývá, neprojevil profesionální knižní trh zvláštní zájem o tuto knihu, i když lektor Lüneburské university pan Klaus Schröder o knize napsal: Zajímavou a zároveň dojemnou formou napsaná kniha. Tato kniha není pouhým dobovým svědkem, ale i varováním proti zapomenutí…“ Dále uvádí: „Tuto knihu by měli číst nejen všichni Němci, ale i Češi…“

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás osobně tímto e-mailem požádal o spolupráci či pomoci při organizování prezentace tohoto autobiografického románu „Jednou cizincem, provždy cizincem“. Za vaši pomoc i za případnou organizaci či reklamu této knihy vám budu velice vděčen.

Ještě jednou Vám srdečně děkuji za vaši ochotu a podporu a těším se na případnou další vzájemnou spolupráci.

S přáním mnoha úspěchů v novém roce 2017 a se srdečným pozdravem

Oskar Georg Siebert
Filmař a autor knihy
Vyznamenán cenou „Stavitelů mostu“ za Česko-Bavorskou kulturní spolupráci